Villmerger Ortsbürgergeschlechter

Die Familienwappen der ursprünglichen Villmerger Ortsbürgergeschlechter im Zeitpunkt der Auflösung der Ortsbürgergemeinde am 31. Dezember 2006.
Wappen Beyli Wappen Brem Wappen Brunner (Chömifegers) Wappen Bürgisser Wappen Fischbach Wappen Fischbach (Stenze) Wappen Gsell (Rubis) Wappen Gsell Wappen Hegi Wappen Hoffmann (Müllerhanselis / Ochsenwirts) Wappen Hoffmann Isenegger (Birriheinis) Wappen Koch Wappen Koch (Sagepeters Antonibecke) Wappen Koch (Gulipeter) Wappen Koch (Bsetzers) Wappen Koch (Halde) Wappen Koch Wappen Koch (Schliefers Vazis) Wappen Koch (Förstertonis) Wappen Leuppi Wappen Lochiger Wappen Meyer (Chüeferwebers Weubelseppe) Wappen Meyer (Bänis) Wappen Meyer Wappen (Meyer Baumeisters) Wappen Meyer (Düzen) Wappen (Beilipaulis Schrienermartis) Wappen Michel (Müserlünzi Fahneträgers) Wappen Michel Wappen Müller Wappen Müller (Chatzetalers) Wappen Schmidli Wappen Sprüngli Wappen Stäger (Malke s Färbers) Wappen Stäger Wappen Wäckerlig Wappen Wey Wappen Wey (Süberlis) Wappen Wirth (Gläsis) Wappen Zubler Wappen Zubler (Chüefers)